Fabricants d’escuma de poliuretà

L’escuma de poliuretà és el material més aïllant de tots, ja que el seu coeficient de conductivitat és el més baix de tots els aïllants, amb una durada de 25 anys. A més, es tracta d’un material barat i de fácil aplicació, pel què agilitza l’obra.

Altres propietats d’aquest material és que disminuix la humitat de l’ambient al ser un material impermeable que permet la transpiració i suposa un estalvi de morter. També es un bon aïllant acústic i conserva bé el calor, ja què és molt lleuger i s’adhereix a qualsevol material de construcció. En aquest sentit, suposa un estalvi en molts sentits.

És un material respetuós amb la capa d’ozó.

Daltra banda, Terpolar conta amb altres productes de protección passiva contra el foc, com el morter de perlita i vermiculita, el morter de llana roca, la pintura intumescent ablativa, la placa de fibrosilicats i cartró guix, i la placa semirígida conlit de llana roca. Tots aquets materials pretegeixen les edificacions contra el foc en cas d’incendi, dons presenten un bon comportament en cas de què es produieixi un indendi. L’allotjament a l’interior de les construccions, no a la vista, fa què no interfereixi a l’estètica del diseny interior ni exterior.

Comparte

Mas comentados